top of page

시장 조사 그룹

공개·회원 7명
Ethan Phillips
Ethan Phillips

Rollu oyunlar metodu ilə uşaqların fikir mübadiləsi və tənqidi düşüncə bacarıqlarını necə yaratmaq olar?


Struklaşdırılmamış oyun zamanı isə uşaqlar öz planlı ssenarilərini seçməkdə azaddırlar və tez-tez əllərində olanlara əsasən öz oyunlarını qururlar. Qonaq otağınızdakı divan bir pirat gəmisinə və ya bir ayaqqabı bağı baytarlıq otağında stetoskopa çevrilə bilər.
rollu oyunlar metoduMütəxəssislər, rollu oyunu keyfiyyətli məktəbəqədər proqramların önəmli bir hissəsi hesab edirlər, çünki bu erkən uşaqlıq dövrü inkişafı üçün vacibdir. Rollu oyunun faydalarının bir neçəsini sizə təqdim edirik.


Məktəbəqədər uşaqlar ani hərəkət edirlər, buna görə də rollu oyun öz duyğularını və hərəkətlərini tənzimləməyi öyrənmək üçün əla bir təməldir. Maraqlıdır ki, uşaqlar rollu oyun zamanı özləri üçün müəyyən etdikləri rola sadiq olmağa motivasiyalı olur, bu rolu riayət olunmalı qaydalar kimi görürlər. Bu onlara başqaları ilə əlaqələr qurmağa və planlaşdırmağa, həmçinin impulslarını idarə etmək bacarığını inkişaf etdirməyə kömək edir.


Həm strukturlaşdırılmamış, həm də strukturlaşdırılmış rollu oyun, münaqişənin həlli ilə bağlı öyrədilə biləcək məqamları özündə cəmləyir. Rollu oyun zamanı fikir ayrılıqları və münaqişələr qaçılmazdır ki, bu da uşaqlara fərqliliyi görmək və güzəştə getmək üçün şans verir.


Rollu oyunun bir çox vacib faydaları var, imkan daxilində onu təşviq etmək bir o qədər də vacibdir! Bunu etmək çox asandır, çünki uşaqlar buna təbii olaraq meyil edirlər. Bəzi məktəbəqədər təhsil ocaqlarında böyük dram mərkəzləri olur. Ancaq rollu oyun evdə də təşkil edə bilər! Böyük bir kostyum otağınız olmaya bilər. Lakin, bir qutu şallardan, şapkalardan və ya maskalardan başlaya bilərsiniz. Bir neçə kukla və ya yumşaq heyvanlar əlavə edin. Uşaqlarınıza özləri üçün əşyaları müəyyən etməyə və istədikləri kimi görünməyə icazə verin.


Çocuğunuzla birlikte rollü oyunlar oynayın. Bazen onun, bazen ise sizin doktor rolünde olmanızı sağlayın. Hekim çantası alırsanız bu onun hoşuna gider ve ayrıca hekimi bu eşyalardan kullanırken korku duygusu yaşamaz. Rollü oyunlar sırasında çocuğunuzun doktor hakkında olan izlenimini pozitife doğru değişmesine yardımcı olabilirsiniz.


Özetle; iş hayatı zordur. İş az, aday çoktur. Hayat eşit değildir iş hayatı. Hayat bir bütündür ve iş bu bütünün bir parçasıdır. Bütünün tamamını iş olarak algılar iseniz kendinizi kaybedersiniz. İş ve özel hayat dengesinin doğru kurabilen bireylerin daha başarılı olduğu gerçektir. O işi alabilmek adına yaptığınız mücadele, benliğinizden vazgeçme size başarı olarak dönmeyecektir. Grönholm metodunu bir film veya tiyatro oyunu olarak seyretmenizi ve umarım böyle bir test ile işe alınmak zorunda olmayacağınız olur ise de kendinizi olduğunuz gibi tüm insani ve etik değerleriniz ile ortaya koyduğunuz bir süreç olmasını dilerim.


Araştırmacı Arthur T. Jershild, çocukların oyun sırasında oyunlar aracılığıyla kendi güçlerini sınadıklarını, atılıma giriştiklerini, kendi çizdikleri sınırlar içinde rekabet ettiklerini, oyunda kaybetseler bile bunu kabullendiklerini, bu nedenle oyunların toplumsallaşma sürecinde önemli etmen olduğunu vurgulamaktadır.


Yaratıcı drama, oyunlar kurarak çocuğa yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermesi ya da uyum sağlaması konusunda yardım etme sürecidir. Bu bakımdan yaratıcı drama çocuğun oyunlar yoluyla edindiği yaşama dair deneyimlerin doğru ve yerinde deneyimler olması için kontrol altında, önceden tasarlanmış ve bu konuda deneyimli kişiler tarafından yönlendirilerek yapılan bir etkinlik olmalıdır.


Dramatik oyunlar sırasında deneyim arttıkça ortaya çıkan dialog kargaşası ve gürültüden öğretmen endişelenmemelidir. Gürültü öğrenme, paylaşma, yaratıcılık, gelişme ve heyecan unsurlarını içeren bir esastır. Problem çözmeye yönelik olduğu sürece kaygılanmaya gerek yoktur.


Rollu oyunlar metodu nedir ve nasıl uygulanır?


Rollu oyunlar metodu ile biyoloji dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin empati becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile münaqişələrin həlli öyrədilir


Rollu oyunlar metodu ile uşaqların yaradıcılığı nasıl artırılır?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlara hazırlanması


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin işbirliği ve takım çalışması becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin eleştirel düşünme ve analiz becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin özgüven ve özsaygı becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin dil becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin motivasyon ve ilgi düzeyleri nasıl artırılır?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin sorumluluk ve bağımsızlık becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin kültürel farklılıklara saygı ve hoşgörü becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin liderlik ve karar verme becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile öğrencilerin duygusal zekâ ve duygu yönetimi becerileri nasıl geliştirilir?


Rollu oyunlar metodu ile matematik dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile tarih dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile coğrafya dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile fen dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile edebiyat dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile yabancı dil dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile müzik dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile beden eğitimi dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile sanat dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile ahlak dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile din dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile sosyal bilgiler dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile sağlık dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile teknoloji dersi nasıl daha eğlenceli hale getirilir?


Rollu oyunlar metodu ile meslek dersi nasıl daha eğlenceli hale get


Eğitimde drama çalışmalarında, çocukların ilgisini çekerek, onları teşvik edebilecek ve kendi eğlenceli oyunlarını doğaçlamalarına yardımcı olabilecek masal, öykü, efsane, roman, şiir gibi çeşitli kaynakları kullanmak mümkündür. Bunun yanında, günlük hayatta karşılaşılan, güncel olaylar ve haberleri liderin (öğretmen) drama çalışmalarında kullanabileceği diğer kaynaklardır. Bu bölümde eğitimde drama çalışmalarında kullanılabilecek kaynaklar sırasıyla örneklenerek açıklanacaktır.


Şiirler hayal gücü, duygusallık, uyum ve ölçü gibi kendine özgü anlatım biçimi olan edebiyat türüdür. Çocuğa güzellik, insanlık duyguları kazındırır. Şiirler ritm ve ahenk sağladığından çocuklar tarafından sevilir. Kafiyeler, kelime oyunları, çocuklardaki ritm ihtiyacını besler.


Şiirler okulöncesi çocukların anlayabileceği kadar basit ve ilgi çekiciyse hemen öğrenilip ezberlenebilir. Bu tip şiirlerin içine "parmak oyunu" denilen tekerleme türü şiirler de girmektedir. Parmak oyunları söylenirken, parmak ve vücut hareketlerinin de yapılması drama ile ilişkilendirilebileceğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte parmak oyunları oldukça yalın bir dramatizasyon türüdür. Okunan ve dinlenen basit durumların eylemleştirilmesinde bu tür seçilir. Eylemleştirmenin tamamı parmakla yapılır. Öğretmen önce kendisi yaparak çocukların parmak hareketlerini nasıl yapacaklarını gösterir. Parmak oyunları dra-manın diğer türlerine bir geçiş olarak da düşünülebilir. Başka bir deyişle, okulöncesi dönemdeki çocuklarla yapılan çalışmalardaki rahatlama ve ısınma çalışmasında bu teknik kullanılabilir.


Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir cümleyi, bir fikri yada yaşantıyı, veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak, oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırma olarak tanımlanan Yaratıcı Drama; olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikleri içerir.


Yaratıcı drama; önceden yazılmış bir metin olmaksızın, katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlama canlandırmalardır. Böylece eğitim sürecinde oyunlarla geliştirilen bir etkinliktir ve eğitimin yaşamsal parçasıdır. Yaratıcı drama ve eğitsel drama çalışmaları, örgün eğitimin her basamağında, yaygın eğitimde, dersler içinde bir öğretim yöntemi olarak giderek daha da yaygınlık kazanmaktadır. Önemli olan dersler ya da konu alanlarında ve hemen her düzeyde uygun koşullar sağlanması durumunda kullanılabileceğinin bilinmesidir.


Yaratıcı drama; eğitim sürecinde oyunlarla geliştirilen bir etkinliktir ve bu özelliği ile eğitimin yaşamsal parçasıdır. Eğitsel drama çalışmaları, örgün eğitimin her basamağında, yaygın eğitimde, dersler içinde bir öğretim yöntemi olarak gederek daha da yaygınlık kazanacaktır.


Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan ve BBŞT'nin kurulduğu 1992 yılından bu yana sahnelenen oyunlara ait köstümler ve aksesuarlardan oluşan sergi 15 Ekim'e kadar açık kalacak.


Düşünce oyunlarını kullanarak bireylerin bilişsel, duygusal, sosyal ve etikalanlarda gelişimini sağlamak. Bu metodoloji hem öğrenmeyi teşvik ediyor hem de öğrenilenbecerileri gerçek yaşam durumlarına etkin bir şekilde adapte edebiliyor.


Bu məqsədlə tələbələr, interaktiv dərs müddətində "Fera", "Göyərçin", "Zəfər", "Xəzər" adlı komandalara bölünmüş və komandalar müvafiq olaraq mövzu üzrə təqdimat metodu, rollu oyunlar, anlayışın çıxarılması, venn diaqramı, akvarium, söz assosiasiyaları, rollu oyunlar metodu vasitəsi ilə Qaraca qız və Ağca xanım obrazlarının canlandırılması, BİBÖ metodundan istifadə edərək "Əlifbamız" adlı interaktiv dərs nümunəsi hazırlamışdılar.


Psixoloqlar Oyun Terapiyası sayəsində uşağın problemləri aşkarlanır, emosiyaları üzə çıxır. Bundan sonra uyğun terapiya metodu seçilir. Oyun terapiyası uşaqların özlərini ifadə edə biləcəkləri, riskli ola biləcəkləri, sosial qanunları və harada necə hərəkət etməyi öyrənə biləcəkləri və yaşadıqları məsələlər ilə başa çıxa bilmə yollarını kəşf edə biləcəkləri güvənli bir mühit yaradır. Oyun terapiyası xüsusi oyuncaqlardan istifadə üsulu ilə tətbiq edilir. Bu zaman terapevt və uşaq birlikdə oyun oynamağa başlayır. Burada terapevtin ilk vəzifəsi uşağın nəsə etməsini gözləməsidir. Uşaq ehtiyac duyduğu güvən əlaqəsini hiss etməyə başladıqda terapevt uşağı oyuna dəvət edir. Uşaq özünü tam sərbəst hiss edəndə hər iki iştirakçı (terapevt və uşaq) fərqli oyuncaqlardan istifadə edərək oyununu qurur. Oyun prosesində terapevt uşağın bütün səhvlərini şərtsiz olaraq qəbul edir və onunla uyğun terapiya keçir. Uşaq oyun oynayan zaman rahatlayır və özünü daha sərbəst hiss edir. Məhz bu zaman uşaq öz xəyal qırıqlıqlarını görür və onları bərpa etməyə çalışır. Bu da təbii olaraq özgüvəni artırır. Problemləri ilə üzləşməyən uşaqlar onları həll edə bilməzlər. Uşağın yaşadığı travma onu inkişaf mərhələsində ilişdirib ləngidə bilər. Terapevt bu istiqamətdə işləyərək uşağın növbəti inkişaf mərhələsinə keçməsinə kömək edir. Oyun terapiyası uşaqlarda narahatçılıq, qorxu, özünə inamsızlıq utancaqlıq, təcavüzkarlıq, cəmiyyətdə, məktəbdə qeyri-etik hərəkətlər etmək, yuxu, yemək, tualet vərdişləri və s. problemlərin aradan qaldırılması üçün mütəxəssislərin tez- tez istifadə etdiyi terapiya texnikasıdır. Oyun terapiyası mədə və baş ağrılarından şikayət edən, fiziki aktivliyi olmayan, depressiya halı yaşayan, dost qazanmaqda çətinlik çəkən, yaşıdları, qardaş- bacıları ilə tez-tez dalaşan, başqalarına zorbalıq edən və ya başqaları tərəfindən zorbalıq görən, özünü müdafiə etməyi bacarmayan, xüsusilə oyun oynamağı bilməyən və oyuna həvəs göstərməyən uşaqlar üçün istifadə edilən ən ideal üsuldur.


소개

그룹에 오신 것을 환영합니다! 이곳에서 새로운 소식을 확인하고, 다른 회원들과 소통하며, 동영상을 공유해보세...

bottom of page